02144500991 10 خط
1400/6/28 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۴۳۰۹ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۴۳۰۰ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
۲۴۲۷۱ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۲ طبقه:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان نفت شمالی ...
۲۴۳۱۳ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۹۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بنفشه جنوبی...
۲۴۳۲۳ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۷۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده چهار راه صدف...
۲۴۳۲۲ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۴۳۲۱ ۱۴۰۰/۶/۲۷
زیرزمین نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
طبقه:
۱۴۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی ...
۲۴۳۲۰ ۱۴۰۰/۶/۲۷
زیرزمین نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۳,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
طبقه:
۱۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۴۳۱۹ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده مسکن ویژه...
۲۴۳۱۸ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۶۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
۲۴۳۱۷ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۰ طبقه:
۵۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۲۴۲۶۷ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۲۴۳۱۶ ۱۴۰۰/۶/۲۷
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۲۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۴۳۱۵ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۶۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
۲۴۳۱۴ ۱۴۰۰/۶/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۳,۸۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شاهد...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۴۳۰۹
ودیعه : ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۱ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۴۳۰۰
قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
کد ملک : ۲۴۲۷۱
قیمت کل: ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۱ خواب:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان نفت شمالی ...
کد ملک : ۲۴۳۱۳
قیمت کل: ۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۹۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بنفشه جنوبی...
کد ملک : ۲۴۳۲۳
ودیعه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۴,۷۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده چهار راه صدف...
کد ملک : ۲۴۳۲۲
ودیعه : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۲ خواب:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۴۳۲۱
قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرزمین
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
۱ خواب:
۱۴۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی ...
کد ملک : ۲۴۳۲۰
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرزمین
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
۲ خواب:
۱۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۴۳۱۹
ودیعه : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده مسکن ویژه...
کد ملک : ۲۴۳۱۸
قیمت کل: ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۶۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
کد ملک : ۲۴۳۱۷
قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۰ طبقه:
۱ خواب:
۵۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۲۴۲۶۷
قیمت کل: ۲,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۲۴۳۱۶
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۲۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۴۳۱۵
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۶۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
کد ملک : ۲۴۳۱۴
ودیعه : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۳,۸۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شاهد...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر