02144500991 10 خط
1401/7/12 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۸۵۹۷ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۴۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۲۸۵۹۸ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۸,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۲۸۵۹۶ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۲۸۵۴۳ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۲۸۵۹۵ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۴ طبقه:
۷۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان...
۲۸۵۹۴ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۴ طبقه:
۴۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۲۸۵۹۳ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۶۳۳۱ ۱۴۰۱/۷/۱۱
مغازه نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
خواب:
۱ طبقه:
۲۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۸۵۹۲ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان نفت شمالی...
۲۸۵۹۱ ۱۴۰۱/۷/۱۱
زیرزمین نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
طبقه:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۲۸۵۹۰ ۱۴۰۱/۷/۱۱
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
طبقه:
۱۴۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
۲۸۵۸۹ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۷ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۸۱۵۱ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۴۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
۲۸۵۸۸ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵,۸۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۸۱۶۸ ۱۴۰۱/۷/۱۱
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۶ طبقه:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۸۵۹۷
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۱ خواب:
۴۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۲۸۵۹۸
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۲۸۵۹۶
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۱ خواب:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۲۸۵۴۳
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۲۸۵۹۵
ودیعه : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۴ طبقه:
۲ خواب:
۷۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان...
کد ملک : ۲۸۵۹۴
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۴ طبقه:
۱ خواب:
۴۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۲۸۵۹۳
قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۶۳۳۱
ودیعه : ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
خواب:
۲۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۸۵۹۲
ودیعه : ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان نفت شمالی...
کد ملک : ۲۸۵۹۱
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرزمین
اجاره : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
۲ خواب:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۲۸۵۹۰
قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
۱ خواب:
۱۴۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
کد ملک : ۲۸۵۸۹
قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۷ طبقه:
۱ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۸۱۵۱
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۱ خواب:
۴۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
کد ملک : ۲۸۵۸۸
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۵,۸۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۸۱۶۸
قیمت کل: ۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۶ طبقه:
۲ خواب:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر