02144500991 10 خط
1400/3/25 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۰۲۸۰ ۱۴۰۰/۳/۲۴
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۴۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۲۰۲۷۹ ۱۴۰۰/۳/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۳ خواب:
۴ طبقه:
۱۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۲۰۲۷۸ ۱۴۰۰/۳/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۴ طبقه:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده هاشمی نژاد...
۲۰۲۷۷ ۱۴۰۰/۳/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
۲۰۲۷۶ ۱۴۰۰/۳/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۶۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۲۰۲۷۵ ۱۴۰۰/۳/۲۴
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
خواب:
۳ طبقه:
۲۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان ۱۴ اصلی...
۲۰۲۷۴ ۱۴۰۰/۳/۲۴
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۳,۶۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۱۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان ۱۴ اصلی...
۲۰۲۷۳ ۱۴۰۰/۳/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
۲۰۲۷۲ ۱۴۰۰/۳/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۳ خواب:
۵ طبقه:
۱۱۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده قباد جنوبی...
۲۰۲۷۱ ۱۴۰۰/۳/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۲,۲۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
۲۰۲۷۰ ۱۴۰۰/۳/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۱۲۷.۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۲۰۲۶۹ ۱۴۰۰/۳/۲۳
اداری نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار شاهد شرقی...
۲۰۲۶۸ ۱۴۰۰/۳/۲۳
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۳۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
۲۰۲۶۷ ۱۴۰۰/۳/۲۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
۲۰۲۶۶ ۱۴۰۰/۳/۲۳
اداری نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۰۲۸۰
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۴۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۲۰۲۷۹
ودیعه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۴ طبقه:
۳ خواب:
۱۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۲۰۲۷۸
ودیعه : ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۴ طبقه:
۲ خواب:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده هاشمی نژاد...
کد ملک : ۲۰۲۷۷
ودیعه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
کد ملک : ۲۰۲۷۶
قیمت کل: ۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۶۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۲۰۲۷۵
ودیعه : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
خواب:
۲۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان ۱۴ اصلی...
کد ملک : ۲۰۲۷۴
ودیعه : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۳,۶۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۱۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان ۱۴ اصلی...
کد ملک : ۲۰۲۷۳
قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
کد ملک : ۲۰۲۷۲
قیمت کل: ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۳ خواب:
۱۱۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده قباد جنوبی...
کد ملک : ۲۰۲۷۱
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۲,۲۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
کد ملک : ۲۰۲۷۰
قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۱۲۷.۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۲۰۲۶۹
ودیعه : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اداری
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار شاهد شرقی...
کد ملک : ۲۰۲۶۸
ودیعه : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۳۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
کد ملک : ۲۰۲۶۷
قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
کد ملک : ۲۰۲۶۶
ودیعه : ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اداری
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر