02144500991 10 خط
1400/5/15 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۰۹۷۵ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۲۰۹۷۶ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
۲۰۵۴۴ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه ...
۲۰۹۷۴ ۱۴۰۰/۵/۱۴
مغازه نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۰ طبقه:
۱۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
۱۹۷۴۲ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران ...
۲۰۹۷۳ ۱۴۰۰/۵/۱۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۱۴۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۵...
۲۰۹۷۲ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۲۰۵۶۸ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۲۰۹۷۱ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۷۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
۲۰۶۱۴ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۹۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۱...
۲۰۹۷۰ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۳ خواب:
۲ طبقه:
۱۲۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۲۰۸۴۳ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۴۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۲۰۹۶۹ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۸۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
۱۹۴۲۴ ۱۴۰۰/۵/۱۴
مغازه نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
خواب:
طبقه:
۳۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
۲۰۹۶۸ ۱۴۰۰/۵/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۸۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۰۹۷۵
قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۲۰۹۷۶
قیمت کل: ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
کد ملک : ۲۰۵۴۴
قیمت کل: ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه ...
کد ملک : ۲۰۹۷۴
قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
وام خرید: ندارد
فروش
۰ طبقه:
۱ خواب:
۱۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
کد ملک : ۱۹۷۴۲
قیمت کل: ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران ...
کد ملک : ۲۰۹۷۳
قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۱۴۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۵...
کد ملک : ۲۰۹۷۲
قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۲۰۵۶۸
قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۲۰۹۷۱
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۷۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
کد ملک : ۲۰۶۱۴
قیمت کل: ۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۹۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۱...
کد ملک : ۲۰۹۷۰
قیمت کل: ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۳ خواب:
۱۲۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۲۰۸۴۳
قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۴۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۲۰۹۶۹
قیمت کل: ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۸۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
کد ملک : ۱۹۴۲۴
قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
خواب:
۳۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
کد ملک : ۲۰۹۶۸
قیمت کل: ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۸۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر