02144500991 10 خط
1400/9/16 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۵۲۷۵ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۸۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار شاهد...
۲۵۱۱۴ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۶۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۵۲۶۵ ۱۴۰۰/۹/۱۵
مغازه نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
خواب:
۰ طبقه:
۲۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
۲۵۲۵۶ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۵۲۷۴ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
معاوضه نوع واگذاری:
۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۳ خواب:
۴ طبقه:
۱۳۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
۲۵۲۶۲ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۴۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۲۵۲۷۳ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۴ طبقه:
۵۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۲۴۹۱۰ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۲ طبقه:
۶۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بالای شهرداری...
۲۵۲۷۲ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۵۰۱۲ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار شاهد...
۲۵۲۴۷ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۲ طبقه:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی ...
۲۴۹۸۳ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۲۵۱۷۹ ۱۴۰۰/۹/۱۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شمالی ...
۲۰۶۶۱ ۱۴۰۰/۹/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱-۲-۳ طبقه:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۱...
۲۰۸۵۶ ۱۴۰۰/۹/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده یاس...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۵۲۷۵
قیمت کل: ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۸۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار شاهد...
کد ملک : ۲۵۱۱۴
قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۶۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۵۲۶۵
قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
وام خرید: ندارد
فروش
۰ طبقه:
خواب:
۲۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
کد ملک : ۲۵۲۵۶
ودیعه : ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۵۲۷۴
قیمت کل: ۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
معاوضه
۴ طبقه:
۳ خواب:
۱۳۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
کد ملک : ۲۵۲۶۲
قیمت کل: ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۴۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۲۵۲۷۳
قیمت کل: ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۱ خواب:
۵۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۲۴۹۱۰
قیمت کل: ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۱ خواب:
۶۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بالای شهرداری...
کد ملک : ۲۵۲۷۲
ودیعه : ۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۵۰۱۲
قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار شاهد...
کد ملک : ۲۵۲۴۷
قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۱ خواب:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی ...
کد ملک : ۲۴۹۸۳
قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۲۵۱۷۹
قیمت کل: ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شمالی ...
کد ملک : ۲۰۶۶۱
قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱-۲-۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۱...
کد ملک : ۲۰۸۵۶
قیمت کل: ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده یاس...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر