02144500991 10 خط
1400/9/8 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۵۲۰۰ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۹۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده قباد جنوبی...
۲۴۳۴۶ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
۲۵۱۹۹ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۲۵۱۹۸ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۴ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۲۰۳۳۱ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بالای شهرداری...
۲۳۰۵۴ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۴۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
۲۵۱۹۶ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۷ طبقه:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۵۱۷۹ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شمالی ...
۲۵۱۹۷ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۰ طبقه:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
۲۴۸۷۸ ۱۴۰۰/۹/۸
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۳۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۲۵۱۸۹ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۵ طبقه:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - شهرک پاسداران...
۲۵۱۸۵ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۹۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۲۰۰۰۴ ۱۴۰۰/۹/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۶۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
۲۴۶۸۷ ۱۴۰۰/۹/۸
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
۰ طبقه:
۱۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار مطهری...
۲۵۱۹۵ ۱۴۰۰/۹/۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۰ طبقه:
۸۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی ...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۵۲۰۰
قیمت کل: ۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۹۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده قباد جنوبی...
کد ملک : ۲۴۳۴۶
ودیعه : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
کد ملک : ۲۵۱۹۹
قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۲۵۱۹۸
ودیعه : ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۴ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۲۰۳۳۱
قیمت کل: ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بالای شهرداری...
کد ملک : ۲۳۰۵۴
قیمت کل: ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۴۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
کد ملک : ۲۵۱۹۶
قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۷ طبقه:
۲ خواب:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۵۱۷۹
قیمت کل: ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شمالی ...
کد ملک : ۲۵۱۹۷
قیمت کل: ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۰ طبقه:
۲ خواب:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
کد ملک : ۲۴۸۷۸
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۳۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۲۵۱۸۹
ودیعه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۵ طبقه:
۲ خواب:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - شهرک پاسداران...
کد ملک : ۲۵۱۸۵
قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۹۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۲۰۰۰۴
قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۶۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
کد ملک : ۲۴۶۸۷
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۱۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۰ طبقه:
خواب:
۱۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار مطهری...
کد ملک : ۲۵۱۹۵
ودیعه : ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۰ طبقه:
۲ خواب:
۸۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی ...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر