02144500991 10 خط
1400/1/26 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۱۹۶۶۰ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی...
۱۹۶۵۹ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده مسکن ویژه تهرانسر...
۱۹۶۵۸ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۶۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۱۹۶۵۷ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۱۲۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک کاظمیه...
۱۹۶۵۶ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۲...
۱۹۶۵۵ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
۱۹۶۵۴ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۸۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۱...
۱۹۶۵۳ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۴۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بنفشه جنوبی...
۱۹۶۵۲ ۱۴۰۰/۱/۲۵
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
۱ طبقه:
۲۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان ۱۴ اصلی...
۱۹۶۵۱ ۱۴۰۰/۱/۲۵
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۱۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی ...
۱۹۶۵۰ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۶۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۱۹۶۴۹ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بالای شهرداری ...
۱۹۶۴۸ ۱۴۰۰/۱/۲۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۲,۲۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
۱۹۶۴۷ ۱۴۰۰/۱/۲۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱-۲-۳ طبقه:
۱۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۱۹۶۴۶ ۱۴۰۰/۱/۲۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۹۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۱۹۶۶۰
قیمت کل: ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی...
کد ملک : ۱۹۶۵۹
قیمت کل: ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده مسکن ویژه تهرانسر...
کد ملک : ۱۹۶۵۸
قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۶۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۱۹۶۵۷
قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۱۲۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک کاظمیه...
کد ملک : ۱۹۶۵۶
ودیعه : ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۲...
کد ملک : ۱۹۶۵۵
قیمت کل: ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
کد ملک : ۱۹۶۵۴
ودیعه : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۲ خواب:
۸۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۱...
کد ملک : ۱۹۶۵۳
قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۴۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بنفشه جنوبی...
کد ملک : ۱۹۶۵۲
ودیعه : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
خواب:
۲۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان ۱۴ اصلی...
کد ملک : ۱۹۶۵۱
ودیعه : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۱۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی ...
کد ملک : ۱۹۶۵۰
قیمت کل: ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۶۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۱۹۶۴۹
ودیعه : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بالای شهرداری ...
کد ملک : ۱۹۶۴۸
ودیعه : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۲,۲۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
کد ملک : ۱۹۶۴۷
قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
۱-۲-۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۱۹۶۴۶
ودیعه : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۲ خواب:
۹۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر