02144500991 10 خط
1399/12/14 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۱۹۴۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۱۹۴۰۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۲,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۱۹۴۰۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۱۹۴۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۱۹۴۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۵۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۸۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
۱۹۴۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
مغازه نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
خواب:
طبقه:
۲۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۱...
۱۹۴۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۳ خواب:
طبقه:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز۵...
۱۹۴۰۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز۱...
۱۹۴۰۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۹۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بنفشه جنوبی...
۱۹۴۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۱۳۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۱۹۳۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۳ خواب:
۵ طبقه:
۱۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران ...
۱۹۳۹۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۱۹۳۹۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۱۹۳۹۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۱۹۳۹۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۱۹۴۰۹
ودیعه : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۱۹۴۰۸
ودیعه : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۱۹۴۰۷
قیمت کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۱۹۴۰۶
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۱۹۴۰۵
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۵۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۸۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
کد ملک : ۱۹۴۰۴
قیمت کل: ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
خواب:
۲۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۱...
کد ملک : ۱۹۴۰۳
قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
۳ خواب:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز۵...
کد ملک : ۱۹۴۰۲
ودیعه : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۵,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز۱...
کد ملک : ۱۹۴۰۱
قیمت کل: ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۹۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بنفشه جنوبی...
کد ملک : ۱۹۴۰۰
قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۳۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۱۹۳۹۹
قیمت کل: ۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۳ خواب:
۱۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران ...
کد ملک : ۱۹۳۹۸
قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۱۹۳۹۷
قیمت کل: ۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۱۹۳۹۶
قیمت کل: ۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۱۹۳۹۵
قیمت کل: ۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر