02144500991 10 خط
1401/3/3 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۶۹۵۱ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۱۰۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان فجر ...
۲۵۳۰۶ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۷ طبقه:
۸۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک هاشمی نژاد...
۲۶۹۵۰ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۲ طبقه:
۴۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۱۱۰۹۵ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده میدان کمال الملک...
۲۶۹۲۵ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بالای شهرداری ...
۲۶۸۸۴ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۶۹۴۹ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۶۹۴۸ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک هاشمی نژاد...
۲۶۹۴۷ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۵ طبقه:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی ...
۲۶۹۳۴ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۲۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده کوچه ترابی...
۲۶۹۴۶ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۶۹۱۸ ۱۴۰۱/۳/۳
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی ...
۲۶۹۴۵ ۱۴۰۱/۳/۲
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۷۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۲۶۹۴۴ ۱۴۰۱/۳/۲
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۲۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان جنوبی ...
۲۶۹۴۳ ۱۴۰۱/۳/۲
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۸۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۶۹۵۱
قیمت کل: ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان فجر ...
کد ملک : ۲۵۳۰۶
قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۷ طبقه:
۲ خواب:
۸۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک هاشمی نژاد...
کد ملک : ۲۶۹۵۰
قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۱ خواب:
۴۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۱۱۰۹۵
قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده میدان کمال الملک...
کد ملک : ۲۶۹۲۵
قیمت کل: ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بالای شهرداری ...
کد ملک : ۲۶۸۸۴
ودیعه : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۶۹۴۹
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۶۹۴۸
قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک هاشمی نژاد...
کد ملک : ۲۶۹۴۷
ودیعه : ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۵ طبقه:
۱ خواب:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی ...
کد ملک : ۲۶۹۳۴
ودیعه : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۳ طبقه:
۲ خواب:
۲۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده کوچه ترابی...
کد ملک : ۲۶۹۴۶
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۶۹۱۸
قیمت کل: ۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی ...
کد ملک : ۲۶۹۴۵
ودیعه : ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۴,۷۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۲۶۹۴۴
ودیعه : ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۲۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان جنوبی ...
کد ملک : ۲۶۹۴۳
قیمت کل: ۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۸۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر