02144500991 10 خط
1400/8/3 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۴۶۹۶ ۱۴۰۰/۸/۳
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
-۱+۰ طبقه:
۲۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
۲۴۴۶۹ ۱۴۰۰/۸/۳
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۴۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شاهد...
۲۴۷۸۳ ۱۴۰۰/۸/۲
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شمالی...
۲۴۷۸۲ ۱۴۰۰/۸/۲
زیرزمین نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۵,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۲,۳۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
۲۴۷۸۰ ۱۴۰۰/۸/۲
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۴۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۴۷۸۱ ۱۴۰۰/۸/۲
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۶ طبقه:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شمالی...
۲۴۷۷۹ ۱۴۰۰/۸/۲
اداری نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار گلها ...
۲۴۷۷۸ ۱۴۰۰/۸/۲
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۲,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۲۴۷۷۷ ۱۴۰۰/۸/۲
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۷۸۹,۲۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۰ طبقه:
۷۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۹۰۶۵ ۱۴۰۰/۸/۲
اداری نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۶۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - بلوار اصلی ...
۲۴۷۷۶ ۱۴۰۰/۸/۲
زیرزمین نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز۲...
۲۴۷۶۱ ۱۴۰۰/۸/۲
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۷ طبقه:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
۲۴۷۷۵ ۱۴۰۰/۸/۲
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۶۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۱۸۴۰۹ ۱۴۰۰/۸/۲
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۵...
۲۴۰۸۷ ۱۴۰۰/۸/۲
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱-۲-۳ طبقه:
۶۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۵...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۴۶۹۶
ودیعه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
-۱+۰ طبقه:
۱ خواب:
۲۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
کد ملک : ۲۴۴۶۹
ودیعه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۱ خواب:
۴۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شاهد...
کد ملک : ۲۴۷۸۳
قیمت کل: ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شمالی...
کد ملک : ۲۴۷۸۲
ودیعه : ۵,۰۰۰,۰۰۰
زیرزمین
اجاره : ۲,۳۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
کد ملک : ۲۴۷۸۰
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۴۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۴۷۸۱
قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۶ طبقه:
۲ خواب:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شمالی...
کد ملک : ۲۴۷۷۹
قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اداری
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار گلها ...
کد ملک : ۲۴۷۷۸
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۲,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۲ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۲۴۷۷۷
قیمت کل: ۱,۷۸۹,۲۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۰ طبقه:
۲ خواب:
۷۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۹۰۶۵
قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اداری
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۶۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - بلوار اصلی ...
کد ملک : ۲۴۷۷۶
ودیعه : ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرزمین
اجاره : ۰
رهن کامل
طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز۲...
کد ملک : ۲۴۷۶۱
قیمت کل: ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۷ طبقه:
۱ خواب:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
کد ملک : ۲۴۷۷۵
قیمت کل: ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۶۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۱۸۴۰۹
قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۵...
کد ملک : ۲۴۰۸۷
قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
۱-۲-۳ طبقه:
۱ خواب:
۶۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۵...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر