02144500991 10 خط
1401/5/20 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۷۹۴۱ ۱۴۰۱/۵/۲۰
مغازه نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
خواب:
۱ طبقه:
۲۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۷۹۴۰ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۲۷۹۳۹ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۲۷۵۵۳ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بنفشه جنوبی ...
۲۷۲۸۳ ۱۴۰۱/۵/۲۰
مغازه نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
خواب:
۰+۱ طبقه:
۳۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۳...
۲۷۹۳۸ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۵۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۲۷۹۳۷ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۸,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده مسکن ویژه...
۲۶۷۷۶ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده مسکن ویژه...
۲۷۹۳۶ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۴۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۲۷۹۳۵ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده مسکن ویژه ...
۲۷۴۸۵ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس ...
۲۷۹۳۴ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۴۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان گلنار...
۲۷۵۹۹ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۰۸۷۶ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۱۱۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۲۷۹۳۳ ۱۴۰۱/۵/۲۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز۳...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۷۹۴۱
قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
خواب:
۲۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۷۹۴۰
قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۲۷۹۳۹
ودیعه : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۲۷۵۵۳
قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بنفشه جنوبی ...
کد ملک : ۲۷۲۸۳
قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
وام خرید: ندارد
فروش
۰+۱ طبقه:
خواب:
۳۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۳...
کد ملک : ۲۷۹۳۸
قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۵۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۲۷۹۳۷
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده مسکن ویژه...
کد ملک : ۲۶۷۷۶
قیمت کل: ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده مسکن ویژه...
کد ملک : ۲۷۹۳۶
قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۴۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۲۷۹۳۵
ودیعه : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده مسکن ویژه ...
کد ملک : ۲۷۴۸۵
قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس ...
کد ملک : ۲۷۹۳۴
قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۴۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان گلنار...
کد ملک : ۲۷۵۹۹
قیمت کل: ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۰۸۷۶
قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۱۱۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۲۷۹۳۳
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۲ خواب:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز۳...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر