02144500991 10 خط
1400/2/29 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۲/۲۸
زیرزمین نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
زیرهم طبقه:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان گلناز...
۱۹۹۹۹ ۱۴۰۰/۲/۲۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۴ طبقه:
۸۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک هاشمی نژاد...
۱۹۹۹۸ ۱۴۰۰/۲/۲۸
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۳ خواب:
طبقه:
۲۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۱۹۹۹۷ ۱۴۰۰/۲/۲۸
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
خواب:
طبقه:
۶۲۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
۱۹۹۹۶ ۱۴۰۰/۲/۲۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۴ طبقه:
۷۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان جنوبی...
۱۹۹۹۵ ۱۴۰۰/۲/۲۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۹۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۴...
۱۹۹۹۴ ۱۴۰۰/۲/۲۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان فجر...
۱۹۹۹۳ ۱۴۰۰/۲/۲۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
۱۹۹۹۲ ۱۴۰۰/۲/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۹ طبقه:
۶۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی...
۱۹۹۹۱ ۱۴۰۰/۲/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
۱۹۹۹۰ ۱۴۰۰/۲/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۶۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی ...
۱۹۹۸۹ ۱۴۰۰/۲/۲۷
زیرزمین نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۳,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
زیرزم طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شاهد شرقی...
۱۹۹۸۸ ۱۴۰۰/۲/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
۱۹۹۸۷ ۱۴۰۰/۲/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱سندی طبقه:
۷۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
۱۹۹۸۶ ۱۴۰۰/۲/۲۷
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی ...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۰۰۰۰
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرزمین
اجاره : ۱,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
زیرهم طبقه:
۱ خواب:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان گلناز...
کد ملک : ۱۹۹۹۹
ودیعه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۴ طبقه:
۲ خواب:
۸۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک هاشمی نژاد...
کد ملک : ۱۹۹۹۸
قیمت کل: ۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
۳ خواب:
۲۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۱۹۹۹۷
قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
خواب:
۶۲۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
کد ملک : ۱۹۹۹۶
ودیعه : ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۴ طبقه:
۲ خواب:
۷۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان جنوبی...
کد ملک : ۱۹۹۹۵
قیمت کل: ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۹۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۴...
کد ملک : ۱۹۹۹۴
قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان فجر...
کد ملک : ۱۹۹۹۳
قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله ...
کد ملک : ۱۹۹۹۲
قیمت کل: ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۹ طبقه:
۱ خواب:
۶۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی...
کد ملک : ۱۹۹۹۱
قیمت کل: ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
کد ملک : ۱۹۹۹۰
قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۶۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی ...
کد ملک : ۱۹۹۸۹
ودیعه : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرزمین
اجاره : ۳,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
زیرزم طبقه:
خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شاهد شرقی...
کد ملک : ۱۹۹۸۸
ودیعه : ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
کد ملک : ۱۹۹۸۷
قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱سندی طبقه:
۲ خواب:
۷۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
کد ملک : ۱۹۹۸۶
ودیعه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۱ طبقه:
۲ خواب:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی ...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر