02144500991 10 خط
1401/4/9 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۷۳۴۵ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱,۲۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار گلها...
۲۷۳۸۹ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۴ طبقه:
۷۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
۲۷۳۸۱ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان صالحی ...
۲۷۳۶۹ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۶۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسرغربی...
۲۷۳۹۷ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
۲۷۳۹۶ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۴۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۷۳۹۵ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی ...
۲۷۳۹۴ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۸۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۷۳۹۳ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۴۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۲۵۹۸۵ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۳ خواب:
۱ طبقه:
۱۳۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۲۲۰۱۶ ۱۴۰۱/۴/۸
مغازه نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
خواب:
طبقه:
۲۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز ۱...
۲۰۱۰۹ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۴۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
۲۷۳۲۶ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۸,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۸۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۲۷۰۵۰ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده مسکن ویژه ...
۲۷۱۸۴ ۱۴۰۱/۴/۸
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۶,۵۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان دستغیب...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۷۳۴۵
ودیعه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱,۲۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار گلها...
کد ملک : ۲۷۳۸۹
ودیعه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۴ طبقه:
۲ خواب:
۷۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
کد ملک : ۲۷۳۸۱
قیمت کل: ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان صالحی ...
کد ملک : ۲۷۳۶۹
قیمت کل: ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۶۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسرغربی...
کد ملک : ۲۷۳۹۷
قیمت کل: ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
کد ملک : ۲۷۳۹۶
قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۴۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۷۳۹۵
ودیعه : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان شمالی ...
کد ملک : ۲۷۳۹۴
قیمت کل: ۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۸۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۷۳۹۳
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۱ خواب:
۴۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۲۵۹۸۵
قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۳ خواب:
۱۳۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۲۲۰۱۶
قیمت کل: ۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
خواب:
۲۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز ۱...
کد ملک : ۲۰۱۰۹
ودیعه : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۴۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
کد ملک : ۲۷۳۲۶
ودیعه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۲ خواب:
۸۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۲۷۰۵۰
ودیعه : ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده مسکن ویژه ...
کد ملک : ۲۷۱۸۴
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۶,۵۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان دستغیب...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر