02144500991 10 خط
1400/11/5 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۴۲۴۲ ۱۴۰۰/۱۱/۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
۲۵۹۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار گلها...
۲۵۹۲۶ ۱۴۰۰/۱۱/۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱+۲+۳ طبقه:
۱۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
۲۵۶۸۹ ۱۴۰۰/۱۱/۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۵۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۲۵۳۲۸ ۱۴۰۰/۱۱/۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۸۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان طهماسبی...
۲۵۹۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۲ طبقه:
۶۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
۱۹۳۶۵ ۱۴۰۰/۱۱/۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس ...
۲۵۱۸۳ ۱۴۰۰/۱۱/۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۳ خواب:
۱+۲ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۲۵۸۷۹ ۱۴۰۰/۱۱/۴
اداری نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۷,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار شاهد غربی ...
۲۵۸۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار گلها...
۲۵۹۲۴ ۱۴۰۰/۱۱/۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۶۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار خزر ...
۲۴۸۸۱ ۱۴۰۰/۱۱/۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
-۱+۰+ طبقه:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی ...
۲۰۹۸۲ ۱۴۰۰/۱۱/۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۰+۱ طبقه:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
۱۸۴۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱-۲ طبقه:
۸۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
۲۳۴۲ ۱۴۰۰/۱۱/۴
ویلایی نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده فاز۴...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۴۲۴۲
قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
کد ملک : ۲۵۹۱۶
قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار گلها...
کد ملک : ۲۵۹۲۶
قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
۱+۲+۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
کد ملک : ۲۵۶۸۹
قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۵۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۲۵۳۲۸
قیمت کل: ۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۸۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان طهماسبی...
کد ملک : ۲۵۹۲۵
قیمت کل: ۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۱ خواب:
۶۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان اصلی...
کد ملک : ۱۹۳۶۵
قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس ...
کد ملک : ۲۵۱۸۳
قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
۱+۲ طبقه:
۳ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۲۵۸۷۹
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اداری
اجاره : ۷,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار شاهد غربی ...
کد ملک : ۲۵۸۰۷
قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۹۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار گلها...
کد ملک : ۲۵۹۲۴
قیمت کل: ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۶۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار خزر ...
کد ملک : ۲۴۸۸۱
قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
-۱+۰+ طبقه:
۱ خواب:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی ...
کد ملک : ۲۰۹۸۲
قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
۰+۱ طبقه:
۱ خواب:
۹۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
کد ملک : ۱۸۴۳۸
قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
۱-۲ طبقه:
۲ خواب:
۸۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک استقلال...
کد ملک : ۲۳۴۲
قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویلایی
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده فاز۴...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر