02144500991 10 خط
1401/3/3 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
آقای علی عبدی نام مشاور:
۱۲ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
خرید فروش-مشارکت در ساخت ومدیر داخلی دفتر تخصص مشاور:
شماره تلفن همراه:
۰۹۱۲۵۰۲۳۰۶۱
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۰۰۹۹۱
آقای شفیعی نام مشاور:
۳ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
خرید-فروش-رهن-اجاره تخصص مشاور:
شماره تلفن همراه:
۰۹۱۲۴۵۵۴۶۳۵
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۶۳۱۸۰
آقای یوسف وند نام مشاور:
۱۲ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
خرید وفروش و مشارکت در ساخت تخصص مشاور:
شماره تلفن همراه:
۰۹۱۲۵۲۷۵۷۱۰
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۱۰۰۳۱
آقای مهدی نسلی اصفهانی پور نام مشاور:
۱۰ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
کارشناس رهن واجاره خریدو فروش تخصص مشاور:
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۱۰۱۳۶
منشی املاک نام مشاور:
۳ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
مدیر داخلی تخصص مشاور:
شماره تلفن همراه:
۰۹۱۲۵۰۲۳۰۶۱
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۶۶۰۸۰
آقای مهراسی نام مشاور:
۵ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
خرید و فروش -رهن و اجاره تخصص مشاور:
شماره تلفن همراه:
۰۹۱۲۲۱۷۲۹۸۳
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۰۰۹۹۱
رسول عبدی نام مشاور:
۱۱ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
خرید وفروش-رهن و اجاره تخصص مشاور:
شماره تلفن همراه:
۰۹۱۲۷۰۷۸۹۶۶
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۱۰۰۳۱
حسام کلهر نام مشاور:
۳ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
رهن واجاره تخصص مشاور:
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۰۰۹۹۱
آقای نوری نام مشاور:
۲۰ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک سابقه کار:
خرید فروش و مشارکت در ساخت تخصص مشاور:
شماره تلفن همراه:
۰۹۱۲۵۴۸۳۴۸۷
شماره تماس مستقیم:
۴۴۵۰۰۹۹۱
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
آقای علی عبدی ۱۲ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
خرید فروش-مشارکت در ساخت ومدیر داخلی دفتر
آقای شفیعی ۳ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
خرید-فروش-رهن-اجاره
آقای یوسف وند ۱۲ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
خرید وفروش و مشارکت در ساخت
آقای مهدی نسلی اصفهانی پور ۱۰ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
کارشناس رهن واجاره خریدو فروش
منشی املاک ۳ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
آقای مهراسی ۵ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
خرید و فروش -رهن و اجاره
رسول عبدی ۱۱ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
خرید وفروش-رهن و اجاره
حسام کلهر ۳ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
رهن واجاره
آقای نوری ۲۰ سال تخصص در زمينه مشاوره املاک
خرید فروش و مشارکت در ساخت