02144500991 10 خط
1403/4/6 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۳۳۸۵۲ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بدخشان...
۳۳۴۱۲ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۷۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
۳۳۸۵۱ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۳۳۸۴۶ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۳ خواب:
۳ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۳۳۸۳۴ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۳۳۷۴۹ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۳۳۸۵۰ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
پیش فروش نوع واگذاری:
۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۳۳۸۴۸ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
پیش فروش نوع واگذاری:
۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
۳۳۸۴۹ ۱۴۰۳/۴/۵
آپارتمان نوع ملک:
پیش فروش نوع واگذاری:
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۳۳۸۴۷ ۱۴۰۳/۴/۵
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده یاس...
۳۳۸۴۵ ۱۴۰۳/۴/۴
آپارتمان نوع ملک:
پیش فروش نوع واگذاری:
۹,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۱۰۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بنفشه...
۲۹۴۹۴ ۱۴۰۳/۴/۴
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلواریاس...
۳۳۷۴۳ ۱۴۰۳/۴/۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۸,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۳۳۸۴۴ ۱۴۰۳/۴/۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۳۳۸۴۳ ۱۴۰۳/۴/۴
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۰ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده یاس...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۳۳۸۵۲
قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۶۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بدخشان...
کد ملک : ۳۳۴۱۲
قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۷۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
کد ملک : ۳۳۸۵۱
ودیعه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۳۳۸۴۶
ودیعه : ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۳ طبقه:
۳ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۳۳۸۳۴
ودیعه : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۳۳۷۴۹
ودیعه : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۱ خواب:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۳۳۸۵۰
قیمت کل: ۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
پیش فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۳۳۸۴۸
قیمت کل: ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
پیش فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده قباد شمالی...
کد ملک : ۳۳۸۴۹
قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
پیش فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۳۳۸۴۷
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده یاس...
کد ملک : ۳۳۸۴۵
قیمت کل: ۹,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
پیش فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بنفشه...
کد ملک : ۲۹۴۹۴
قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلواریاس...
کد ملک : ۳۳۷۴۳
ودیعه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۳۳۸۴۴
ودیعه : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۳ طبقه:
۲ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۳۳۸۴۳
ودیعه : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۰ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده یاس...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر