02144500991 10 خط
1402/9/10 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۳۲۴۲۷ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۳۱۸۴۵ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
۲۶۰۵۶ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده چهار راه صدف...
۳۲۴۲۶ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
۳۲۴۲۵ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۴ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلواریاس...
۳۲۴۲۴ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
۶ طبقه:
۷۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بد...
۳۱۳۶۴ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
۳۲۰۳۳ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۷ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
۳۲۴۲۳ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس ...
۳۰۱۹۹ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
۳۱۰۹۳ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۷۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۳۰۹۴۱ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۹۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۳۲۴۲۲ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۸۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۲۲۰۵۹ ۱۴۰۲/۹/۹
مغازه نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
خواب:
طبقه:
۳۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
۳۲۴۲۱ ۱۴۰۲/۹/۹
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۳۲۴۲۷
قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۳۱۸۴۵
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
کد ملک : ۲۶۰۵۶
قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده چهار راه صدف...
کد ملک : ۳۲۴۲۶
قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
کد ملک : ۳۲۴۲۵
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۴ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلواریاس...
کد ملک : ۳۲۴۲۴
ودیعه : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۶ طبقه:
خواب:
۷۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بد...
کد ملک : ۳۱۳۶۴
قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
کد ملک : ۳۲۰۳۳
قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۷ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
کد ملک : ۳۲۴۲۳
قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس ...
کد ملک : ۳۰۱۹۹
قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار لاله...
کد ملک : ۳۱۰۹۳
قیمت کل: ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۷۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۳۰۹۴۱
قیمت کل: ۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۹۶ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۳۲۴۲۲
قیمت کل: ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۸۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۲۲۰۵۹
ودیعه : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه
اجاره : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
خواب:
۳۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار اصلی...
کد ملک : ۳۲۴۲۱
ودیعه : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۱ خواب:
۵۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک دریا...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر