02144500991 10 خط
1401/9/12 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۲۹۱۴۴ ۱۴۰۱/۹/۱۲
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱,۸۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۶۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی ...
۲۹۲۸۸ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۳ طبقه:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
۲۹۲۹۱ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۲ طبقه:
۴۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی ...
۲۹۲۹۰ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلواریاس...
۱۸۶۳۴ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
۲۸۲۶۳ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۳ طبقه:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان صالحی...
۲۹۲۸۹ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۴ طبقه:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۹۲۸۵ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۰ طبقه:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی ...
۲۹۱۷۷ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۹۱۸۴ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۰ طبقه:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۹۲۸۷ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۱ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۹۲۸۳ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسرغربی...
۲۹۲۸۲ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۹۲۸۶ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۲ طبقه:
۴۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی ...
۲۹۰۶۸ ۱۴۰۱/۹/۱۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۵ طبقه:
۷۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۲۹۱۴۴
ودیعه : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱,۸۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۶۸ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی ...
کد ملک : ۲۹۲۸۸
ودیعه : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۳ طبقه:
۲ خواب:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
کد ملک : ۲۹۲۹۱
قیمت کل: ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۱ خواب:
۴۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی ...
کد ملک : ۲۹۲۹۰
قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلواریاس...
کد ملک : ۱۸۶۳۴
قیمت کل: ۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۷ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت جنوبی...
کد ملک : ۲۸۲۶۳
قیمت کل: ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۲ خواب:
۸۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان صالحی...
کد ملک : ۲۹۲۸۹
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۴ طبقه:
۱ خواب:
۶۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۹۲۸۵
ودیعه : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۰ طبقه:
۲ خواب:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی ...
کد ملک : ۲۹۱۷۷
ودیعه : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۵,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۹۱۸۴
ودیعه : ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۰ طبقه:
۱ خواب:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۹۲۸۷
قیمت کل: ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۹۲۸۳
قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسرغربی...
کد ملک : ۲۹۲۸۲
قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۹۲۸۶
ودیعه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۱ خواب:
۴۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی ...
کد ملک : ۲۹۰۶۸
ودیعه : ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۵ طبقه:
۲ خواب:
۷۱ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر